Iemand die persoonlijke, huishoudelijke zorg, verpleging of nachtdiensten nodig heeft, kan de desgewenste zorg aanvragen in Nederland of rechtstreeks bij ons. Wij werken samen met o.a. Zilveren Kruis/Achmea en Nederlandstalige huisartsen.

Alle Nederlanders die een vaste verblijfplaats in Nederland hebben zijn in principe AWBZ-gerechtigd. Als vakantieganger komt u dus altijd in aanmerking voor een vergoeding van de kosten via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Wel dient u een eigen bijdrage te betalen die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, dient uw ziektekostenverzekeraar een machtiging af te geven. Als u in Nederland woont, wordt die machtiging (= indicatiebesluit) bepaald door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ, vroeger RIO) in uw gemeente. Als u ons een afschrift toestuurt van dat indicatiebesluit dan kunnen wij voor u in het buitenland dezelfde zorg verlenen.

 

Pgb in het buitenland

Als de verzekerde niet in Nederland woont, kan hij of zij geen pgb krijgen. Wel mag de budgethouder van een Pgb (persoons gebonden budget) zorg in het buitenland inkopen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

-Als zorg in het buitenland wordt ingekocht bij ons, moet dit worden gemeld aan het zorgkantoor in Nederland (als dit geldt voor een periode langer dan zes weken)

-Het pgb mag maximaal dertien weken per jaar worden gebruikt voor het inkopen van zorg in het buitenland (bij terminale zorg, maximaal één jaar)

 

Particuliere tarieven

Wij hanteren all in tarieven, dat wil zeggen dat u geen kosten in rekening gebracht worden voor reiskosten, reistijd, of toeslagen voor zorg op zon- en/of feestdagen. Ook de IVA (btw) is inbegrepen in het uurtarief. U ontvangt altijd een faktuur.